Vijeće za kulturu i crkvena kulturna dobra

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski

Članovi:

Luka Marijanović Mato Artuković
Sanja Najvirt Marko Menđušić
Miro Radalj Nedjeljko Pintarić
Damir Bobovec Vera Čuže-Abramović
Frane Čizmić Jasna Buketa

Vlado Mikšić