Vijeće za kulturu i crkvena kulturna dobra

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački

Članovi:

Luka Marijanović Mato Artuković
Sanja Najvirt Marko Menđušić
Miro Radalj Jasna Buketa
Damir Bobovec Vlado Mikšić
Frane Čizmić